Wywóz odpadów

Roczna opłata za wywóz odpadów z cmentarzy w Okmianach i Krzywej:

  • 60 złotych – za jeden grób;
  • 100 złotych – dwa groby (lub więcej);

opłaty można dokonać u Sołtysów lub na konto parafialne:

Santander Bank

nr konta: 93 1090 2675 0000 0001 4189 3480