Cmentarze

Parafia posiada trzy cmentarze, w Okmianach i Krzywej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kościołów, w Radziechowie cmentarz jest oddalony o ok. 1 km od świątyni.

Funkcje administratora cmentarzy sprawuje ksiądz proboszcz z którym można się kontaktować drogą telefoniczną (76) 818-89-55, bądź osobiście, na plebanii w Okmianach.

REGULAMIN CMENTARZY:

 1. Cmentarz parafialny jest otwarty codziennie od świtu do zmierzchu.
 2. Osobą odpowiedzialną za właściwe funkcjonowanie cmentarza jest Proboszcz Parafii oraz osoba zwana gospodarzem cmentarza wybrana przez Radę Parafialną.
 3. W celu gromadzenia środków na bieżące funkcjonowanie cmentarza oraz utrzymania porządku należy złożyć ofiarę zgodnie z ustaleniami Rady Parafialnej oraz Ustawy o cmentarzach i pochówkach zmarłych.
 4. Wszelkie prace na terenie cmentarza wymagają uzgodnienia z gospodarzem cmentarza.
  Wjazd na teren cmentarza wszelkich pojazdów wymaga zezwolenia gospodarza.
 5. Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i pochówkach zmarłych groby powstałe w okresie 20 i więcej lat wstecz mogą być wykorzystane ponownie. Utrzymanie grobu na następne lata wymaga złożenia dodatkowej ofiary.
 6. Pochówek zmarłych na terenie cmentarza może być prowadzony przez osoby fizyczne oraz zakłady pogrzebowe. Należy wcześniej ustalić miejsce kwatery z gospodarzem oraz złożyć ofiarę (pkt. 3).
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji kwater.
 8. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających powierzchni grobu (Ustawa o cmentarzach). Postawienie nagrobka musi być uzgodnione z gospodarzem.
 9. W związku z postawieniem nagrobka należy złożyć ofiarę na rzecz utrzymania cmentarza.
 10. Umieszczenie w sposób trwały wszelkiego rodzaju urządzeń przez użytkowników cmentarza wymaga zgłoszenia u gospodarza i jego zgody.
 11. Śmieci należy składować w wyznaczonym miejscu.
 12. Ze względu na powagę miejsca zabrania się:
  – przebywania na jego terenie osób w stanie nietrzeźwym;
  – głośnego zachowywania się;
  – przebywania dzieci bez opieki dorosłych;
  – składania śmieci w miejscach innych.
 13. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu podlegają karze przewidzianej w Kodeksie Karnym.