Wilczy Las – 32. metrowy Krzyż Milenijny

32. metrowy Krzyż Milenijny wzniesiono na wzgórzu w Wilczym Lesie w 2000 roku: To była odpowiedź na wezwanie Pasterza diecezji bp Tadeusza Rybaka wyrażone w Liście Pasterskim na Wielki Jubileusz Roku 2000,

 aby upamiętnić to wydarzenie wznoszeniem różnych dzieł. Myśleliśmy z parafianami o podjęciu różnych zadań, a ostatecznie po namyśle wybraliśmy budowę Krzyża – proboszcz parafii Okmiany, śp. ks. Adam Terlecki

Krzyż stoi przy drodze krajowej nr 94, na granicy trzech dolnośląskich powiatów: złotoryjskiego, legnickiego i bolesławieckiego, poświecenia dokonał ks. Biskup Tadeusz Rybak, Ordynariusz Legnicki, 26 marca 2000 roku.

25 marca wielu parafian porządkowało otoczenie wokół Krzyża. Przez wiele dni padał deszcze, było zimno, a mimo to była nadzieja że w wyznaczonym dniu poświęcenia tj. 26 marca w niedziele zaświeci słońce. (…) Przez noce „pilnowano” Krzyża gdyż chodziły słuchy, że chcą go sprofanować czy zniszczyć.

Napis na tablicy pamiątkowej jest autorstwa prof. Jana Miodka, którego żona pochodzi z pobliskich Iwin:

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 krzyż ten, znak śmierci i zmartwychwstania, postawiony na skrzyżowaniu dróg i międzynarodowych szlaków, w okazanym hołdzie Jezusowi Chrystusowi ofiarują mieszkańcy tej ziemi.

(archiwalne zdjęcia i informacje, pochodzą z kroniki parafii Okmiany, źródło: twojewiadomosci.com.pl)