Ogłoszenia duszpasterskie XVII Niedziela zwykła 30 lipca 2023r.

  1. Dzisiaj przeżywamy XVII Niedzielę zwykłą. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca Adoracyjna, Będziemy przeżywać Święto Przemienienia Pańskiego. 
  2. Dzisiaj Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Anny w Krzywej. Msza Święta odpustowa o godz. 13.30.
  3. W tym tygodniu w poniedziałek wsp. Św. Ignacego z Loyoli kapłana. We wtorek  wsp. Św. Alfonsa Marii Liguoriego. Jest to także Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. W piątek wsp. Św. Jana Marii Vianneya, kapłana – patrona proboszczów.
  4. Módlmy się za nasze rodziny, dzieci, młodzież, za naszą parafię. Prośmy także
    o urodzaje. 
  5. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania przyjęcia dla pielgrzymów.
  6. Bardzo proszę o regulowanie należności za wywóz odpadów z cmentarzy.