Ogłoszenia duszpasterskie Święto Przemienienia Pańskiego 2023r.

  1. Dzisiaj przeżywamy Święto Przemienienia Pańskiego. Jest to I Niedziela miesiąca Adoracji Najświętszego Sakramentu.
  2. Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków.
  3. W tym tygodniu we wtorek  wsp. Dominika kapłana. W środę święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dziewicy i męczennicy patronki Europy.  W czwartek święto Św. Wawrzyńca diakona i męczennika. W piątek wsp. Klary dziewicy.
  4. Módlmy się za nasze rodziny, dzieci, młodzież, za naszą parafię. Prośmy także o urodzaje.
  5. Bardzo proszę o regulowanie należności za wywóz odpadów z cmentarzy.