Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 9 kwietnia 2023r.

  1. Dzisiejsza Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to Najważniejsze Święta naszej wiary. Chrystus oddała za Nas Swoje Życie, byśmy mogli być zbawieni. Zachęcam, abyśmy w gronie rodziny parafialnej, w naszym wieczerniku, w gronie naszej rodziny, przyjaciół i znajomych przeżywali to ważne wydarzenie miłości Boga do człowieka. 
  2. W środę w Okmianach o godz. 17.00 Msza Święta i spotkanie Dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców.
  3. W czwartek przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. 
  4. W piątek 14 kwietnia przypada Święto Chrztu Polski.  
  5. Najbliższy piątek nie przyjmuje postu.
  6. Za tydzień święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
  7. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tego świątecznego czasu.
  8. Bardzo serdecznie witam gości przybyłych do naszej parafii. Wszystkim, którzy przeżywają święta Chrześcijańskiej Wiary składam życzenia wytrwałości przy Chrystusie Zmartwychwstałym.