Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 31 marca 2024r.

  1. Dzisiejsza Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to Najważniejsze Święta naszej wiary. Chrystus oddał za Nas Swoje Życie, byśmy mogli być zbawieni. Zachęcam, abyśmy w gronie rodziny parafialnej w naszym wieczerniku, w gronie naszych rodzin, przyjaciół i znajomych przeżywali to ważne wydarzenie miłości Boga do człowieka.
  2. W przyszłą niedzielę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy błagać o Boże Miłosierdzie dla Nas i całego Świata.   
  3. Najbliższy piątek nie przyjmuje postu.
  4. W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
  5. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się w przygotowaniu świątecznego czasu.
  6. Dnia 7 kwietnia w kościele w Krzywej odbędzie się koncert charytatywny na wsparcie kościoła. Będzie wielu artystów śpiewających i grających. Wszelkie informacje na plakacie.
  7. Bardzo serdecznie witam gości przybyłych do naszej parafii. Wszystkim, którzy przeżywają święta Chrześcijańskiej Wiary składam życzenia wytrwałości przy Chrystusie Zmartwychwstałym.