Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia 2024r.

  1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego otwiera Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień. Tradycyjnie w naszej parafii odbędzie się zbiórka ofiar na ten cel.  
  2. Dzisiaj przypada Międzynarodowe Święto Caritas. Dobra okazja, by podziękować Panu Bogu za wolontariuszy i tak wiele osób zaangażowanych w to dzieło.
  3. Dzisiaj w Krzywej odbędzie się koncert charytatywny o godz. 15.00. wszyscy są zaproszeni na te wydarzenie.
  4. Przyszła Niedziela III Wielkanocna to Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
  5. Bardzo proszę o regulowanie należności za wywóz odpadów z cmentarzy.