Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna 23 kwietnia 2023r.

  1. Dzisiaj przeżywamy III Niedziela Wielkanocną – Rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Postarajmy się znaleźć czas na przeczytanie chociaż jednego zadnia z Pisma Świętego. Od dzisiaj w całej parafii zbiórka ofiar na cel Miłosierdzia.   
  2. Jutro 24 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha. W sobotę – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. We wtorek święto św. Marka Ewangelisty. W czwartek Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. W sobotę św. Katarzyny Sieneńskiej patronki Europy.  
  3. Spotkanie i próba dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w środę w Okmianach o godz. 16.00. W Krzywej we wtorek i czwartek o godz. 17.00.  
  4. Bardzo proszę o regulowanie należności za wywóz odpadów z cmentarzy.