Triduum Paschalne 2021

Wszystkim Parafianom przesyłam płynące z głębi pozdrowienia. Niech Chrystus Zmartwychwstały Nasz Pan i Odkupiciel odnowi nasze serca Swoim Chwalebnym Zmartwychwstaniem. Niech nam Wszystkim da moc do głoszenia wiarą i życiem tej Wielkiej Prawdy, która daje życie światu. Niech w każdym dniu naszego życia umacnia Nas i nasze Rodziny Swoim Błogosławieństwem. Radosnego Alleluja – Chrystus Zmartwychwstał Prawdziwie Powstał.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej roku 2021. Fot. S. Puciato