Komunikat Biskupa Legnickiego o przygotowaniu do chrztu dzieci

Komunikat Biskupa Legnickiego
O przygotowaniu do chrztu dzieci w wieku 7-14 lat
i powołaniu Rejonowych Ośrodków
 Katechumenatu Dzieci

Pan Bóg udziela ludziom łaski wiary na różnych etapach życia i w różnym wieku. Wspólnota Kościoła zawsze z radością towarzyszy tym, którzy wyrażają wolę przyjęcia chrztu i włączenia się w zbawienną więź z Jezusem Chrystusem i braćmi w wierze. Droga do wiary i chrztu nazywana jest od zarania chrześcijaństwa katechumenatem.

Coraz częściej o chrzest zabiegają dzieci, które nie zostały ochrzczone w wieku niemowlęcym. Spotykają się one bowiem z rzeczywistością wiary i życia religijnego swoich rówieśników w szkole. Czasem też rodzice lub opiekunowie doświadczają swoistego przebudzenia w wierze i pragną chrztu dla swoich dzieci.

Każdego roku, zwłaszcza w okresie bezpośredniego przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, zgłasza się do księży proboszczów pewna liczba osób, które proszą o chrzest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Nowi bracia i siostry są serdecznie przyjmowani do Kościoła, czy to jako niemowlęta, czy jako starsze dzieci, czy jako dorośli. Udzielenie sakramentu chrztu świętego jest bowiem wydarzeniem radującym i ożywiającym całą wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa. Przyjęcie chrztu wymaga jednak przygotowania zarówno dziecka, jak i jego rodziców lub opiekunów.

W diecezji legnickiej zasady tego przygotowania zostały określone na podstawie „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Piąty rozdział tej księgi liturgicznej, wydanej przez Stolicę Apostolską, nosi tytuł „Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny”. Są w tym dokumencie zawarte normy i procedury obowiązujące szafarzy sakramentów i wszystkich zainteresowanych chrześcijańskim wtajemniczeniem.

Informuję, że z dniem dzisiejszym ustanowiłem w diecezji legnickiej pięć Rejonowych Ośrodków Katechumenatu Dzieci, gdzie będzie się odbywało przygotowanie do chrztu dzieci w wieku katechizacyjnym i ich rodziców. Są to: parafia katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba Apostoła w Lubaniu, parafia św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze Cieplicach i parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Zatwierdziłem też instrukcję, która dokładnie wytycza drogę do chrztu dzieci w wieku 7-14 lat. Zobowiązuję księży proboszczów oraz wiernych do postępowania zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w tejże instrukcji. Jest ona umieszczona na oficjalnej stronie internetowej diecezji legnickiej: diecezja.legnica.pl/katechumenat

Wraz z ustanowieniem Rejonowych Ośrodków Katechumenatu Dzieci kończą funkcjonowanie dotychczasowe ośrodki nieformalne, w których udzielano chrztu starszym dzieciom. Osoby zgłaszające do chrztu dzieci w wieku katechizacyjnym mają być kierowane przez księży proboszczów do najbliżej położonego ośrodka katechumenalnego i przygotowywane zgodnie z instrukcją, która dzisiaj wchodzi w życie.

Dzieci, które wraz z rodzicami za moją zgodą rozpoczęły już w tym roku szkolnym przygotowanie do chrztu w różnych parafiach, dokończą formację i otrzymają ten sakrament zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Przypominam też, że osoby, które ukończyły 14 rok życia i pragną stać się chrześcijanami, idą drogą ustanowioną w Kościele dla osób dorosłych. Osoby takie należy kontaktować z Centrum Katechumenatu Diecezji Legnickiej, które ma siedzibę w Domu Słowa w Legnicy. Potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej naszej diecezji.

Z racji rozpoczęcia Wielkiego Postu – czterdziestodniowego przygotowania paschalnego – należy dziś podkreślić fakt istnienia w Kościele stanu katechumenów, czyli osób, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa i należą do Kościoła jako ubiegający się o chrzest. Do stanu tego przynależą zarówno dorośli, jak i dzieci w wieku katechizacyjnym. O tych osobach – katechumenach – pamiętamy w modlitwie szczególnie w Wielkim Poście, ponieważ jest to dla nich okres bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Trzeba też wiedzieć, że istnieje specjalny obrzęd wprowadzenia do katechumenatu tak dorosłych, jak i dzieci w wieku szkolnym, i że mamy księgi diecezjalne, w których ten fakt zostaje odnotowany.

Dla nas wszystkich, którzy otrzymaliśmy łaskę chrztu i życia w wierze w Jezusa Chrystusa, okres Wielkiego Postu jest drogą oświecenia i oczyszczenia, byśmy w Wielkanoc, podczas Wigilii Paschalnej mogli bardziej świadomi i doświadczeni odnowić przymierze chrzcielne. Obecność katechumenów we wspólnocie Kościoła bardzo nam pomaga w ciągłym odkrywaniu wielkości daru i mocy chrztu świętego

Na tę drogę wszystkim wam błogosławię.