Odpust Matki Bożej Różańcowej w Okmianach 2022

Mszy Świętej Przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Prałat Józef Lisowski Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej.